Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2022-05-17, protokoll §§ 13-24

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-17

Justeringsdatum

2022-05-25

Anslagsdatum

2022-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?