Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2022-05-24, protokoll omedelbar justering § 29

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-24

Justeringsdatum

2022-05-24

Anslagsdatum

2022-05-25

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll trafiknämnden sammanträde 2022-05-24 Sammanträden och möteshandlingar - Möten - Trafiknämnden (2022-05-24) (360online.com) Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?