Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2022-05-18, protokoll §§ 110-126

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-05-18

Justeringsdatum

2022-05-30

Anslagsdatum

2022-05-31

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2022-05-18

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?