Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2022-05-24, protokoll §§ 34 – 43

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-24

Justeringsdatum

2022-05-31

Anslagsdatum

2022-05-31

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?