Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2022-05-25, protokoll §§ 146 – 147

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-05-25

Justeringsdatum

2022-06-01

Anslagsdatum

2022-06-01

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?