Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2022-05-24, protokoll §§ 42-44, 46-47 och 49-56

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-24

Justeringsdatum

2022-06-07

Anslagsdatum

2022-06-07

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?