Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2022-05-24, protokoll §§ 26-28, 30-37

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2022-05-24

Justeringsdatum

2022-06-07

Anslagsdatum

2022-06-09

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?