Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2022-06-02, protokoll §§ 63-68

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2022-06-02

Justeringsdatum

2022-06-10

Anslagsdatum

2022-06-13

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?