Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2022-06-08, protokoll §§ 127-185

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-06-08

Justeringsdatum

2022-06-13

Anslagsdatum

2022-06-14

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?