Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2022-06-14, protokoll §§ 25-36

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Justeringsdatum

2022-06-20

Anslagsdatum

2022-06-20

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?