Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträde 2022-06-17, protokoll §§ 24-30.

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2022-06-17

Justeringsdatum

2022-06-22

Anslagsdatum

2022-06-22

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?