Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2022-06-14, protokoll §§ 44 - 57

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-14

Justeringsdatum

2022-06-21+22

Anslagsdatum

2022-06-22

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?