Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

KSA Förbundsfullmäktige om budget 2023 sammanträde 30 juni 2022

Styrelse/nämnd
Sammanträdesdatum

2022-06-30

Justeringsdatum
Anslagsdatum

2022-06-28

Förvaringsplats för protokollet

För mer information om sammanträdet, kallelse och handlingar: https://www.svenskt-ambulansflyg.se/nyheter/ Länk till annan webbplats.


Anslagen av

Ingla Blåder kanslienheten

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?