Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2022-06-17, protokoll §§ 57-70

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-17

Justeringsdatum

2022-06-30

Anslagsdatum

2022-06-30

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll kultur- och bildningsnämndens sammanträde 2022-06-17 Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?