Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2022-06-16, protokoll §§ 57-71

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-16

Justeringsdatum

2022-06-30

Anslagsdatum

2022-06-30

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?