Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2022-06-23, protokoll §§ 38-52

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2022-06-23

Justeringsdatum

2022-07-01

Anslagsdatum

2022-07-01

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: namn

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?