Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2022-06-21--22, protokoll §§ 92-141

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-06-21--22

Justeringsdatum

2022-07-05

Anslagsdatum

2022-07-06

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?