Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2022-09-01, protokoll §§ 186–195

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-09-01

Justeringsdatum

2022-09-13

Anslagsdatum

2022-09-14

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?