Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Patientnämnden, sammanträde 2022-09-20, protokoll §§ 37-45

Styrelse/nämnd

Patientnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-20

Justeringsdatum

2022-09-22

Anslagsdatum

2022-09-22

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?