Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2022-09-20, protokoll §§ 58 – 70

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-20

Justeringsdatum

2022-09-22

Anslagsdatum

2022-09-23

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?