Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsämnden, sammanträde 2022-09-22, protokoll §§ 178-200.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-22

Justeringsdatum

2022-09-29

Anslagsdatum

2022-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?