Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden i Blekinge, sammanträde 2022-09-30, protokoll §§ 31-45.

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2022-09-30

Justeringsdatum

2022-10-05

Anslagsdatum

2022-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Samverkansnämnden i Blekinge sammanträde 2022-09-30 Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?