Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2022-09-27, protokoll §§ 71-74, 76-93

Styrelse/nämnd

Kultur och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-27

Justeringsdatum

2022-10-11

Anslagsdatum

2022-10-11

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?