Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2022-09-27, protokoll §§ 49-52, 56-63

Styrelse/nämnd

Trafiknämnden

Sammanträdesdatum

2022-09-27

Justeringsdatum

2022-10-11

Anslagsdatum

2022-10-13

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll trafiknämnden sammanträde 2022-09-27

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?