Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2022-10-13, protokoll §§ 222-247

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-10-13

Justeringsdatum

2022-10-20

Anslagsdatum

2022-10-20

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?