Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2022-10-20, protokoll §§ 201-218.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-10-20

Justeringsdatum

2022-10-26

Anslagsdatum

2022-10-26

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?