Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2022-10-31, protokoll omedelbar justering §§ 9-12, 21-22

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-10-31

Justeringsdatum

2022-10-31

Anslagsdatum

2022-11-01

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2022-10-31

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?