Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2022-11-08, protokoll omedelbar justering § 98

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-08

Justeringsdatum

2022-11-08

Anslagsdatum

2022-11-08

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?