Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2022-11-08, protokoll §§ 94-97, 99-110

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-08

Justeringsdatum

2022-11-16

Anslagsdatum

2022-11-16

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Kultur- och bildningsnämnden sammanträde 2022-11-08 Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?