Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2022-11-17, protokoll §§ 219-238.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-11-17

Justeringsdatum

2022-11-24

Anslagsdatum

2022-11-24

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?