Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2022-11-24, protokoll § 19

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-11-24

Justeringsdatum

2022-11-30

Anslagsdatum

2022-11-30

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?