Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2022-11-23, protokoll §§ 18-47

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-11-23

Justeringsdatum

2022-12-01

Anslagsdatum

2022-12-01

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionfullmäktiges sammanträde 2022-11-23

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?