Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2022-12-15, protokoll omedelbar justering § 9

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2022-12-01

Justeringsdatum

2022-12-01

Anslagsdatum

2022-12-01

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?