Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2022-12-07, protokoll omedelbar justering §§ 76-77,81,88

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-12-07

Justeringsdatum

2022-12-07

Anslagsdatum

2022-12-08

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?