Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2022-12-16, protokoll omedelbar justering §§ 101, 104 och 106

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-12-16

Justeringsdatum

2022-12-16

Anslagsdatum

2022-12-16

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?