Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2022-12-15, protokoll §§ 239-256.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Sammanträdesdatum

2022-12-15

Justeringsdatum

2022-12-19.

Anslagsdatum

2022-12-19.

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?