Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Samverkansnämnden, sammanträde 2022-12-16, protokoll §§ 46-59.

Styrelse/nämnd

Samverkansnämnden i Blekinge

Sammanträdesdatum

2022-12-16

Justeringsdatum

2022-12-19

Anslagsdatum

2022-12-19

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?