Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2022-12-19, protokoll §§ 91-96

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2022-12-19

Justeringsdatum

2022-12-19

Anslagsdatum

2022-12-20

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll regionstyrelsen sammanträde 2022-12-19

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?