Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Kultur- och bildningsnämnden, sammanträde 2022-12-13, protokoll §§ 111-126

Styrelse/nämnd

Kultur- och bildningsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-12-13

Justeringsdatum

2022-12-21

Anslagsdatum

2022-12-21

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Kultur- och bildningsnämndens sammanträde 2022-12-13 Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?