Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Tandvårdsnämnden, sammanträde 2022-12-09, protokoll §§ 71 – 83

Styrelse/nämnd

Tandvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-12-09

Justeringsdatum

2022-12-20 --21

Anslagsdatum

2022-12-21

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?