Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2022-12-16, protokoll §§ 92-100, 102-103, 105, 107-108

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2022-12-16

Justeringsdatum

2022-12-22

Anslagsdatum

2022-12-22

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionala utvecklingsnämnden sammanträde 2022-12-16 Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?