Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2022-12-14, protokoll §§ 35 – 36

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2022-12-14

Justeringsdatum

2022-12-21--22--23

Anslagsdatum

2022-12-23

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?