Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionfullmäktige, sammanträde 2022-12-20, protokoll §§ 48-95

Styrelse/nämnd

Regionfullmäktige

Sammanträdesdatum

2022-12-20

Justeringsdatum

2022-12-29

Anslagsdatum

2022-12-29

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionfullmäktige sammanträde 2022-12-20

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?