Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Trafiknämnden, sammanträde 2022-12-15, protokoll §§ 64-75

Styrelse/nämnd

Trfiknämnden

Sammanträdesdatum

2022-12-15

Justeringsdatum

2022-12-29

Anslagsdatum

2022-12-29

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Gunilla Björnson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?