Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämnden, sammanträde 2023-01-16, protokoll § 3

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-16

Justeringsdatum

2023-01-17

Anslagsdatum

2023-01-17

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll Regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2023-01-17 Länk till annan webbplats.

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Karolina Edlund

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?