Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Arbetsutskottet, sammanträde 2023-01-11, protokoll § 8

Styrelse/nämnd

Arbetsutskottet

Sammanträdesdatum

2023-01-11

Justeringsdatum

2023-01-17+18

Anslagsdatum

2023-01-19

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?