Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Serviceutskottet, sammanträde 2023-01-12, protokoll §§ 4 – 7

Styrelse/nämnd

Serviceutskottet

Sammanträdesdatum

2023-01-12

Justeringsdatum

2023-01-20

Anslagsdatum

2023-01-20

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Martina Leinvall

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?