Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionstyrelsen, sammanträde 2023-01-25, protokoll omedelbar justering § 25

Styrelse/nämnd

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-01-25

Justeringsdatum

2023-01-25

Anslagsdatum

2023-01-25

Förvaringsplats för protokollet

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Annelie Ottosson

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?