Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Regionala utvecklingsnämden, sammanträde 2023-02-02, protokoll omedelbar justering § 19.

Styrelse/nämnd

Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-02-02

Justeringsdatum

2023-02-02

Anslagsdatum

2023-02-02

Förvaringsplats för protokollet

Länk till protokoll "instans" sammanträde ÅÅÅÅ-MM-DD

Handlingarna finns tillgängliga på registraturen Wämö Center Karlskrona

Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?