Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Region Blekinges anslagstavla

Hälso- och sjukvårdsnämnden, sammanträde 2023-01-26, protokoll §§ 1-27.

Styrelse/nämnd

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdatum

2023-01-26

Justeringsdatum

2023-02-02

Anslagsdatum

2023-02-03

Förvaringsplats för protokollet
Anslagen av

Sekreterare: Rose-Marie Friberg

E-post: region@regionblekinge.se

Hjälpte informationen på sidan dig?